Skip to Main Content

راهنمای بهترین روش کاربردی جستجوی متون پژوهشی- فارسی

برای دانش غذا و سلامت

نتایج جستجو

ارزیابی انتقادی از طریق یک سری مراحل صورت می گیرد، که هر یک از آنها نتیجه هایی را کسب می کند که شما در مرور متون خود درج نخواهید کرد. این روند را می توان به عنوان یک قیف در نظر گرفت. هنگامی که جستجوهای خود را انجام دادید، باید کامل باشد تا هیچ متن مهمی را در مورد موضوع خود از دست ندهید، اما نتایج بسیار بیشتر از آنچه  که درمرور متون خود نیاز دارید خواهند بود. شما چندین مرحله را پشت سر می گذارید. حذف متون تکراری براساس چکیده ها، سپس غربالگری مبتنی بر ارزیابی دقیق واز نزدیک  تا به یک بسته بسیار کوچکتر از متون مربوطه و معتبر برسید تا در مرور خود بگنجانید. با پردازش نتایج جستجوی خود از این طریق، شما همچنین شروع به شکل دادن  به نگارش  مرور متون خود می کنید زیرا کم کم شروع به شناسایی ویژگی های مهم در هر مقاله و نحوه ترکیب متون برای ارایه موثر مفهوم انها می کنید.


اولین قدم برای پردازش  نتایج پس از اینکه خود را راضی کردید که تمام نتایج مرتبط را از طریق فرآیند جستجوی خود به دست آورده اید، حذف رکورد های تکراری است. نرم افزار مدیریت منابع [پیوند به بخش مدیریت مرجع] می تواند به این کار سرعت دهد- اینها دارای کار بردهای های مختلفی هستند بعضی متون اضافه را حذف می کنند و بعضی امکان می دهند متون را به صورت الفبایی ردیف و نتایج تکراری را با انتخاب خود حذف کنید.

پس از حذف هرگونه نتیجه تکراری، تمام نتایج خود را از لحاظ مرتبط بودن بررسی کنید. غربالگری با خواندن عنوان و چکیده هر مقاله و دور انداختن مواردی که به طور واضح با پرسش پژوهشی شما مطابقت ندارند انجام می شود. در این مرحله همچنین می توانید در نظر بگیرید که آیا این تحقیق در یک منبع معتبر منتشر شده است یا خیر. به عنوان مثال اگر می دانید که این تحقیق در یک ژورنال جعلی یا غیر معتبر منتشر شده است، خطرناک است که آن را در مرور متون خود لحاظ کنید، زیرا به درستی مورد ارزیابی  قرار نگرفته است تا به شما اطمینان دهد که تحقیقات معتبر است. درباره ژورنال های جعلی و نحوه شناسایی آنها بیشتر بدانید.

با کنار گذاشتن  نتایج  غیر مرتبط و منابع ضعیف، اکنون لیست  کوتاه تری از نتایج خواهید داشت که به طور بالقوه برای مرور متون شما مفید است. حال باید متن کامل [لینک پیوند به عنوان مقاله کسب در بخش بعدی] این مقالات را بدست آورید تا بتوانید آنها را ارزیابی  انتقادی کنید. خواهید دید که آیا برداشت اولیه از چکیده با متن کامل همخوانی دارد و ایا هر مقاله به اندازه کافی مرتبط و معتبر است  که در مرور متون خود به کار بگیرید.

توصیه می کنیم از یک چک لیست استفاده کنید تا مقالات را به روشی ساختاری و یکدست تجزیه و تحلیل کنید. این همچنین به شما یک نقطه شروع برای فهم و نتیجه گیری مرور متون خود می دهد، چرا که شما به نقاط قوت و ضعف این متون در حین بررسی فکر خواهید کرد.

!تمرین بهینه

توصیه بهینه کاربردی: هرگز  به منبعی که به طور کامل نخواده اید   استناد نکنید. در حالی که چکیده مقالات راهنمای محتوای مطالعات هستند، می توانند گمراه کننده باشند و اگر به نشریات نامناسب در کار خود استناد کنید، برای اساتید یا داوران آشنا با کار آشکار خواهد بود که متن را کامل نخوانده اید.