Skip to Main Content

راهنمای بهترین روش کاربردی جستجوی متون پژوهشی- فارسی

برای دانش غذا و سلامت

ایجاد یک استراتژی جستجوی بهینه

تا این نقطه شما تعیین کرده اید که پرسش پژوهشی شما چیست و می دانید کجا باید به جستجو بپردازید. اکنون باید پرسش خود را به یک جستجوی کار بردی ترجمه کنید. انجام این کار:

• این احتمال را بیشتر می کند که متون پژوهشی مرتبط را پیدا کنید و نتایج بی ربط را به حداقل برسانید

• در دراز مدت باعث صرفه جویی در وقت شما می شود

• به شما کمک می کند تا در طول جستجوی خود هدفمند باشید و به برنامه ریزی  خودادامه دهید

• به شما کمک می کند تا جستجوی خود را تکرار و به روز کنید (در صورت لزوم)

• به پژوهشگران آینده کمک کنید تا نتایج پژوهش شما را در کارهای پژوهشی اینده به کار بگیرند.

اگر ابتدا باید در مورد موضوع یاد بگیرید و بیشتر آن را مورد بررسی قرار دهید، استراتژی جستجوی شما در ابتدا می تواند کاملاً سست باشد. سپس می توانید اصطلاحات جستجو را دوباره مرور کنید و استراتژی جستجوی خود را بر این اساس به روز کنید. استراتژی جستجوی خود را هنگام توسعه آن ضبط کنید و  یک نسخه نهایی را از هر مکانی که در ان  جستجو می کنید نگه دارید.

به یاد داشته باشید که بازیابی اطلاعات در حوزه غذا به دلیل گسترده بودن زمینه و نحوه فهرست بندی مطالب پیچیده است. این پیچیدگی در متون پوشانده شده است و ارزش دارد که خود را با آن آشنا کنید.نمونه:

• جستجوی خوک در یک پایگاه داده عمومی، محتوا رااز هر جایی که از حیوان در آزمایشات بالینی استفاده شده است، تحقیقات دام، استفاده از گوشت خوک در مواد غذایی و غیره  پیدا کرده و بر می گرداند.

• در یک پایگاه داده با مرکزیت سلامت، گزینه های جستجو و فیلترها در زمینه سلامت انسان ایجاد شده اند، که ممکن است برای جستجوی مباحث علوم غذایی که مربوط به سلامت انسان نیستند، مفید واقع نشود.

در نتیجه، بیشتر هنگام جستجو برای مباحث مربوط به مواد غذایی در یک پایگاه داده که برای محتوای مواد غذایی طراحی نشده است،  مطالب غیر مرتبط زیادی وجود دارد. ایجاداستراتژیهای جستجوی موفق شامل دانش  اولیه درباره پایگاه داده مربوطه، دامنه، نمایه سازی و ساختار آن می باشد.


شکل دادن به استراتژی جستجو

شامل موارد زیر است:

• مفاهیم کلیدی و لغات معنی دار

• واژه های کلیدی یا عناوین موضوعی

• واژه های کلیدی جایگزین

• دقت در پیوند درست مفاهیم به یکدیگر

• ارزیابی منظم از نتایج جستجو، برای اطمینان از تمرکز جستجوی شما

• ثبت دقیق استراتژی نهایی خود. برای بدست آوردن متون جدید منتشر شده از زمان آغاز، باید جستجوی خود را دوباره در پایان مراحل بررسی مجدد انجام دهید.

ماتریکس جستجو

توصیه می کنیم از یک ماتریس جستجو (نمونه زیر را ببینید) استفاده کنید تا یک جستجوی موفقیت آمیز را گرداوری کنید- این به شما کمک می کند تا طوفان مغزی داشته باشید و واژه های کلیدی را برای جستجوی خود گرداوری کنید. برای پر کردن یک ماتریس جستجو:

1. مفاهیم اصلی را در جستجوی خود مشخص کنید

2. از دو استراتژی موازی برای پر کردن جا های خالی دیگر استفاده کنید:

الف) جستجوهای اولیه را با لغات مورد نظر خود، چکیده های مشابه موضوعی انجام دهید (بعضی اوقات به اصطلاح توصیف کننده ، کلمات کلیدی ، عنوان های MeSH یا لغات واژه نامه، بسته به اینکه از کدام پایگاه داده استفاده می کنید) نتایج مرتبط را برای اضافه کردن کلمات به ماتریس ارائه دهید.

ب) سلسله مراتب واژه گان  تخصصی پایگاه داده را برای لغات با مفهوم  گسترده تر و باریک تر کاوش کنید.

توجه: نیازی نیست همه جاهای خالی را در یک ماتریس جستجو پر کنید

متوجه می شوید که هنگام اجرای اولیه آن باید برخی از جستجوها را انجام دهید و این به شما در اصلاح استراتژی جستجو کمک می کند. برای جستجوی این سؤال نمونه:

• برخی از اصطلاحات  با مفهوم گسترده باعث نتایج بی ربط در مورد گوشت خوک و مرغ است.

• بعضی از اصطلاحات  تخصصی تر غیر ضروری بودند، زیرا هر نتیجه حاوی "عصاره گوشت گاو" فقط با استفاده از اصطلاح گوشت گاو پوشش داده می شود.


This revised matrix shows both adjustments made to terms, and how the terms are connected with Boolean operators.   Different forms of the same concept (the columns) are connected with OR, and each of the different concepts are connect with AND.   

تغییرات املایی و واژه های جایگزین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استفاده صحیح از عملگرهای بولین برای ایجاد جستجوهای هدفمند بسیار مهم است. عملیات کلیدی AND ، OR و NOT است  و  شمارا قادر می سازد مفاهیمconcepts) ) را ترکیب کرده و واژ ه ها key terms)) را به هم وصل کنید.

•از OR برای اتصال عبارات مختلف که برای بیان یک مفهوم به کار می روند استفاده کنید. از رابط جستجوی OR استفاده می کنید تا واژه ها ی کلیدی یک مفهوم را درون براکت ها یا پرانتز قرار دهید مانند این: (safe OR “food safety” OR decontamination OR contamination OR disinfect*)

اکنون این موارد به یک مفهوم ،ایمنی مواد خوراکی  برای جستجوی شما تبدیل شده اند.

•از AND استفاده کنید تا مفاهیم مختلف را پیوند دهید. با تایپ کردن

(safe OR “food safety” OR decontamination OR contamination OR disinfect*) AND (beef OR “cattle carcasses”)- شما در حال هدایت بانک اطلاعاتی برای نمایش نتایج حاوی هر دو مفهوم هستید.

NOT تمام نتایج حاوی یک کلمه خاص را حذف می کند. به طور کلی توصیه می شود که از به کار بردن NOT پرهیز کنید، زیرا سایر واژه ها هم ممکن است به روشی که پیش بینی نکرده اید حذف شوند.


:جستجوی عنوان شده درمیتریکس بالا به شکل زیر دریک  منبع الکترونیکی وارد می شود  

("food safety" OR safety OR decontamination OR contamination OR disinfection) AND (thaw* OR defrost* OR "thawing medium") AND ("sensory quality attributes" OR "sensory perception" OR quality OR aroma OR appearance OR "eating quality" OR juiciness OR mouthfeel OR texture OR "mechanical properties" OR "sensory analysis" OR "rheological properties") AND (beef OR "cattle carcasses")

اصطلاحات لغت نامه وژاگان به شما کمک می کند تغییرات مختلف در کلمات و هجی هایی را که محققان ممکن است از برای مفاهیم یکسان استفاده کنند را شناسایی کنید. اما شما باید از مکانیزم های دیگری که توسط پایگاه داده ها استفاده می شود هم استفاده کنید. این امر به ویژه برای جستجو در پایگاههای داده ای که اصطلاح نامه تخصصی علوم غذایی موجود ندارند، مهم است.

• جستجوی عبارات چند واژه ای با قرار دادن دو یا چند واژه بین علامت نقل قول مانند "ایمنی خوارکی ها" باعث می شود که این واژه ها در یک قسمت خاص سر مقاله یا چکیده یا سرموضوع در کنار هم جستجو شوند. جستجوی عبارات به این ترتیب می تواند بازگردهای غلط رااز بین ببرد ، جایی که واژ ه های مورد استفاده به طور جداگانه مفهوم مورد نیاز را نشان نمی دهند.

• برخی از پایگاه های داده به شماامکان می دهند از جستجوی تقریبی proximity searching  استفاده کنید و مشخص کنید که واژه ها باید با چه فاصله ای در کنار یکدیگر باشند. به طور نمونه، اگر

 ripening N5 cheese را تایپ کنید، نتیجه ای پیدا می کنید که حداکثر پنج واژه را بین لغات آغاز و پایان داشته باشد، بنابراین می تواند ripening cheese و همچنین semi-hard goat cheeseباشد.

• همچنین می توانید واژه ها را کوتاه کنید، به طور نمونه nutri*  نتیجه های مربوط به  nutrient, nutrition, nutrigenetics و غیره به همراه خواهد آورد.

• از نمادهای Wildcard در کلمات استفاده کنید تا تغییرات املایی مانند organi?ation را برای organisation یا  organization پوشش دهید.

• می توانید عملکرد های مختلف را ترکیب کنید- جستجوی  "brewer* yeast" نتایج "brewer yeast"، "brewer’s yeast" و "brewers yeast" را به دست می آورد، که شامل سه تغییر املایی ست.

• در نظر بگیرید که چگونه با تغییرات املایی مختلف لغات یکسان را جستجو کنید یا مطالب تاریخی را چگونه با استفاده از کلمات جدید جستجو کنید که در ان نقطه زمانی متداول نبوده اند.

 

توجه: در حالی که نماد برش truncation  تقریباً همیشه نماد ستاره * است، قوانین در مورد نمادهای  wildcards از پایگاه داده به پایگاه داده دیگر متفاوت است. نماد  $ یا نماد ؟ به طور مشابه استفاده می شوند. برخی از پایگاههای داده از نماد N به اضافه شماره لغاتی که بین واژ های مورد جستجو قرار می گیرند برای جستجوی عبارات چند واژه ا ی استفاده می کنند و برخی دیگر از لغت NEAR استفاده می کنند. همیشه بخش راهنمای پایگاه داده را بررسی کنید تا مطمئن شوید که از نمادهای مناسب آن پایگاه استفاده می کنید.

جستجوی دستی

خوب است که جستجوهای پایگاه داده خود را با جستجوی دستی تکمیل کنید. فهرست مقالات موجود در ژورنال ها و کنفرانس های مرتبط را برای دستیابی به مقالاتی که با جستجوی شما در پایگاه داده ممکن است به دست نیامده باشد را دستی جستجو کنید. مقالات مروری (review papers) همچنین منابع خوبی برای جستجوی مقالات مرتبط با موضوع مورد جستجوی شماست که ممکن است با استفاده از جستجو در منابع دیگر به دست نیاید. همچنین جستجوی لیست منابع مقالاتی که از طریق جستجوی پایگاه داده خود پیدا کرده اید توصیه می شود. سه دلیل وجود دارد که انجام این جستجوی اضافی یک ایده خوب است:

الف) اگر از طریق  جستجوی دستی، مقالات جدیدی که در پایگاه داده موجودند را شناسایی کردید که در نتایج حاصل از جستجوهای شما بدست نیامده است، می توانید با نگاه کردن به رکورد مقاله موجود استراتژی جستجوی خود را بررسی و تنظیم کنید. ممکن است یک مفهوم که شما در رشته جستجوی خود نگنجانده اید، تفاوت املایی داشته باشد.

ب) برخی از چکیده ها و خلاصه مطالب حاوی واژه های کلیدی نیستند که به راحتی امکان جستجو داشته باشند در حالیکه مربوط به تحقیقات شما هستند.

پ) فهرست  منابع مقالات  ممکن است حاوی تحقیقات منتشر شده ای باشد   که مربوط به زمان پیش از فهرست بندی در پایگاه داده باشد.

برای جستجوی دستی ، باید مجلات یا کنفرانس هایی را که امیدوار کننده ترین هستند (مواردی که به وضوح در حوزه تخصصی شما هستند، بنابراین به احتمال زیاد مطالبی در مورد موضوع شما دارند) را هدف قرار دهید و به فهرست مطالب بپردازید. گاهی اطلاعات ارزشمندی، از جمله مطالب supplementary   یا commentaryکه در پایگاه های داده فهرست بندی نمی شوند. كتابخانه هاي دانشگاهي ممكن است از ابزارهايي استفاده كنند كه بتوانند به این فرآيند سرعت بدهند مثل  ZETOC (كه شامل محتواي كنفرانس و ژورنال است) يا Browzine (كه فقط مجلات را در بر مي گيرد)، حتی مي توانيد جدول فهرست نسخه های چاپ قبل و دایر ژورنال ها را در صفحه وب سایت مربوطه جستجو كنيد. جستجوی دستی یک تمرین با ارزش اما وقت گیر است، بنابراین با دقت فکر کنید که کجا مناسب است وقت خود را سرمایه گذاری کنید.

!تمرین بهینه

توصیه بهینه کاربردی: برای طراحی جستجوی خودازالگوی ماتریس جستجواستفاده کنید.از یک همکلاسی،استاد یا کتابدار بخواهید استراتژی جستجوی شما را بررسی کند. این می تواند بسیار مفید باشد، به خصوص اگر تازه وارد کار پژوهشی شده اید.


توصیه بهینه کاربردی: به ياد داشته باشيد كه جزییات جستجوها ی خود را یادداشت کنید تا بتوانيد مدت كوتاهي قبل از سابمیت پروژه خود، آنها را دوباره انجام دهید تا ببينيد از زمان شروع كار، تحقيقات جديدي منتشر شده است. یک راه خوب برای انجام این کار مستند سازی موارد زیر است:

1. جایی که جستجو انجام شد

2.  جزییات جستجو

3. تاریخی که اجرا شد

4. تعداد نتایج

با نگه داشتن تمام این اطلاعات،  به آسانی میتوانید بفهمید که آیا جستجوی شما هنگام اجرای مجدد نتایج جدیدی به دست می آورد یا خیر.


توصیه بهینه پیشنهادی: اگر قصد دارید تحقیق خود را منتشر کنید ، به نام ژورنال های معتبر که اغلب در نتایج جستجوی شما ظاهر می شوند توجه کنید.

 برای راهنمایی بیشتر در مورد چگونگی ایجاد استراتژی های جستجو از منابع زیر هم استفاده کنید:

  • European Food Safety Authority (EFSA) EFSA on food and feed safety
  • Cochrane training website for health
  • Systematic Reviews for Animals & Food (SYREAF) website for animal and food