Skip to Main Content

راهنمای بهترین روش کاربردی جستجوی متون پژوهشی- فارسی

برای دانش غذا و سلامت

فرایند جستجو

جستجوی خوب در سه مرحله گسترده انجام می شود: برنامه ریزی ، جستجو و پیگیری. در مرحله برنامه ریزی، شما ابزارهایی را برای بهینه کردن سامان دهی مطالب در نظر میگیرید و به این فکر می کنید که کجا می توانید و باید جستجو کنید. شما همچنین شروع به تعریف پرسش پژوهشی  خود کرده و آن را به یک استراتژی جستجو تبدیل می کنید. که به مرحله جستجو ادغام می شود، جایی که شما استراتژی جستجوی خود را در پایگاه داده های مختلف آزمایش و در صورت لزوم تصحیح می کنید! شما در این مسیر مطالب را جمع آوری می کنید، اما نیازی نیست متن کامل این مقالات را بدست آورید تا مرحله پیگیری را شروع کنید، در آنجا رکوردها را ابتدا بصورت ضمنی و سپس با دقت بررسی کنید. پیروی از این روش برای جستجو، به شما اطمینان می دهد که در واقع بیشتر  مطالب مربوط به سوال پژوهشی خود به جای مطالب تصادفی بیابید.


در نمودار زیر می توانید چهار مرحله از بررسی متون را مشاهده کنید. ابتدا با استفاده از یک استراتژی جستجوی خوب در یک یا چند پایگاه داده، خدمات و منابع  کتابخانه و موتورهای جستجو، تحقیقات مرتبط  را پیدا و یا آنها را شناسایی می کنید. در مرحله شناسایی، هر آنچه را که به نظر مفید می رسد را ذخیره می کنید. در مرحله بعدی آن سوابق را غربال می کنید و با بررسی دقیق چکیده ها،  مقالات و مطالعات نامربوط را حذف می کنید. شما فقط باید متن کامل  مواردی را که بعد از بررسی چکیده هنوز هم مناسب به نظر می رسند دریافت کنید. مرحله بعدی ، بررسی دقیق متن کامل و استفاده از تکنیک های ارزیابی انتقادی است تا مشخص شود تحقیق تا چه اندازه برای موضوع شما مفید است. در آخر، بااستفاده از محتوی کارهای انجام شده در مرحله ارزیابی انتقادی  متون مرور شده را گروه بندی و پردازش کنید.  

 

 

مراحل انجام مرور متون