Skip to Main Content

راهنمای بهترین روش کاربردی جستجوی متون پژوهشی- فارسی

برای دانش غذا و سلامت

یا ارزیابی انتقادی چیست؟ critical appraisal

ما به طور مرتب، رسمی یا غیر رسمی اطلاعات را ارزیابی می كنیم تا مشخص كنیم چه قسمتی برای هدف  پژوهشی ما ارزشمند است و همینطور اینکه بسنجیم آیا به محتوای ارائه شده اعتماد داریم یا نه.

در زمینه بازنگری یا مرور متون، ارزیابی انتقادی فرایند سنجیدن کیفیت و اعتبار ساختاری متون تحقیقاتی است که برای کاربرد مبتنی بر شواهد ضروری است.

به طور رسمی تر، ارزیابی انتقادی یک سنجش ساختاری از مقالات پژوهشی به منظور پاسخ به پرسش های زیر است:

• آیا این مطالعه به یک پرسش متمرکز پاسخ می دهد؟

• آیا مطالعه از روشهای معتبری برای پاسخ به این پرسش استفاده کرده است؟

• آیا براساس نوع مطالعه فاکتورهایی وجود دارد که ممکن است نتایج آن را اشتباه گرفته باشد؟

• آیا نتایج معتبر این مطالعه مهم هستند؟

• محدودیت هایی که می توان از مطالعه نتیجه گرفت چیست؟

• آیا این نتایج معتبر، مهم، هرچند احتمالاً محدود، برای تحقیقات ما قابل استفاده است؟

کیفیت چیست و چگونه آن را ارزیابی می کنید؟

در تحقیقاتی که در سال 2018 انجام شد، محققان به موسسه انتشاراتی آی فیسIFIS Publishing, United Kingdom) ) گفتند که آنها "شواهد با کیفیت بالا" را توسط فاکتورهای شامل موارد زیر ارزیابی می کنند:

• در مجلاتی  که آنها را معتبر یا با ضریب تأثیر Impact Factor بالا می دانند، چاپ شده باشند.

• روند رسمی بازنگری peer-review))، که با هماهنگی ناشران و توسط محققان دیگر انجام می شود را گذرانده باشند.

•  توسط مؤسسات تحقیقاتی و نویسندگانی که تحقیق با کیفیت انجام می دهند و با آنها آشنا هستند، انجام شده باشند.

به عبارت دیگر، پژوهشگران از تجربه و تخصص خود برای ارزیابی کیفیت استفاده می کنند. با این حال، بعید است دانشجویان و محققان تازه کار آن اندازه تجربه داشته باشند و  صرف نظر از اینکه یک محقق  چقدر باتجربه باشد، زمان های خاصی (هنگام انجام یک بازنگری ساختاری) وجود دارد که آنها باید از نزدیک به بررسی کیفیت مقالات بپردازند.

لیست هایی برای کمک به شما وجود دارد که پرسشهای اصلی را برای طرح مطالعات خاص مشخص می کنند(به بخش نمونه در مورد ارزیابی انتقادی و بخش منابع مراجعه کنید). هرچه ارزیابی انتقادی بیشتری انجام دهید ، مهارت و سرعت بیشتری در این زمینه پیدا خواهید کرد. برای بهتر شدن همچنین ممکن است بحث در مورد موضوعاتی از قبیل کیفیت و اعتبار متون با افراد زیر مفید باشد:

• همتا های پژوهشی شما

• آموزگاران

• پژوهشگراصلی (Principle Investigator)

• راهنمای پروژه شما یا سایر همکاران ارشد

• مشاورین کتابخانه

• ژورنال کلاب ها که گاهی اوقات توسط دانشکده ها یا در سازمانها برگزار می شوند تا محققان را ترغیب به همکاری با یکدیگر برای کشف و ارزیابی انتقادی اطلاعات کنند.

• گروه هایی که به طور خاص روی موضوعی کار می کنند.