Skip to Main Content

راهنمای بهترین روش کاربردی جستجوی متون پژوهشی- فارسی

برای دانش غذا و سلامت

وبینارهای رکورد شده

وبینارهای تصویری بهترین روش کاربردی

 

.یک لیست در حال گسترش ازوبینارهای گذشته در مورد موضوعات وابسته به دانش غذا وسلامت در بخش زیر آمده است

FSTA videos. را اینجا ببینید Ovid, EBSCOhost or Web of Science شما می توانید ویدیوهای آموزشی دیگری برای دسترسی از طریق  میزبان های  

 

 

Best practice in effective literature searching

Our webinars for best practice in effective literature searching are suitable for all platforms and are not specific to FSTA. 

New dates will be announced soon. Find out more

 

Our tutorials include a question and answer session with the presenter. 

آموزش سفارشی بهترین روش جستجوی متون

اگر می خواهید آموزش سفارشی رایگان در مورد بهترین روش جستجوی متون  برای دانشگاه یا شرکت خود را درخواست کنید، لطفا با کارول هولیر از طریق c.hollier@ifis.org تماس بگیرید.

واحد آموزش الکترونیکی

 

علاوه بر این راهنما، ما یک دوره منابع یادگیری الکترونیکی ایجاد کرده ایم که برای کمک به دانشجویان و محققان در درک چگونگی برنامه ریزی و انجام کارآمد جستجوی متون پژوهشی طراحی شده است.

این دوره تعاملی پیرامون هسته اصلی مهارتهای کلیدی تحقیقاتی، مانند تعریف سوال تحقیق شما و ایجاد یک استراتژی جستجو ساخته شده است و شامل شش آزمون کوتاه برای ارزیابی خود است.

برای انتخاب گزینه ای که می خواهید برای شما ارسال کنیم از فرم استفاده کنید:

  • اگر می خواهید دوره آموزش الکترونیکی را به عنوان یک کاربر شخصی بصورت آنلاین استفاده کنید، ما یک لینک برای ثبت نام رایگان برای شما ارسال خواهیم کرد
  • اگر می خواهید دوره را در سیستم مدیریت یادگیری خود (LMS) در دانشگاه خود بگنجانید، ما بسته SCORM 1.2 را برای شما ارسال می کنیم.

Elearning image

 

https://www.ifis.org/effective-searching-elearning#form.بیشتر در مورد دوره بدانید و ان را از لینک روبه رو  دانلود کنید