Skip to Main Content

راهنمای بهترین روش کاربردی جستجوی متون پژوهشی- فارسی

برای دانش غذا و سلامت

تصمیم گیری در مورد انتخاب مقالات مرتبط

 از جمع آوری کامل منابعی که با جستجو بدست آورده اید زمان مناسبی است که شروع به بررسی انتقادی این مقاله ها نمایید. بهتر است از یک چک لیست برایبررسی وتحلیل مقاله ها به یک روش یکدست و ساختاری استقاده کنید

پرسش هایی که باید لحاظ کنید شامل:                                                                                                                                                   

                              اهداف مطالعه به روشنی بیان شده اند ؟

طرح مطالعه برای دستیابی به هدف مناسب است؟

فاکتورهای اندازه گیری شده و روش ها به روشنی توصیف شده اند؟

ابرار های مناسب برای اندازه گیری استفاده شده اند؟

اندازه نمونه کافی بوده ؟

روش های انالیز داده توصیف شده اند؟

ایا روش های به کار گرفته شده با جزییات کافی توصیف شده اند که شما بتونید انها را تکرار کنید؟

ایا  قسمت بحث به طور کلی نتایج را منعکس  می کند؟

چه کسانی بودجه این مطالعه را پرداخت کرده اند؟ 

چه محدودیت هایی می توان از مطالعه مورد نظر نتیجه گیری کرد

 ارزشیابی کلی

فکر کردن به جواب پرسش های چک لیست به شما در پیدا کردن  نقاط قوت و ضعف مقالات و همجنین پی بردن به نکاتی که شما برای نوشتن در مورد این مطالعات نیاز دارید کمک می کند.

چک لیست های ارزیابی انتقادی

 چک لیست برای ارزیابی آزمایشات کنترل تصادفی درزمینه علوم دامی و ایمنی مواد غذایی فراهم می کند.

.چک لیست هایی برای ارزیابی انتقادی مطالعات مربوط به سلامت ارائه می دهد 

    چک لیست هایی برای ارزیابی انتقادی مطالعات سلامتی اریه می دهد. 

مستند کردن تصمیم های ارزیابی انتقادی

 

وقتی هر مقاله کامل را از نزدیک بررسی می کنید، درباره این که چرا مقاله را اضافه یا حذف می کنید، داوری می کنید. اگر دلایل گنجاندن و کنار گذاشتن مقالات را مستند کنید، به شما اطمینان می ده تا به خود و به دیگران نشان دهید که در تصمیم گیری های ارزیابی خود  منظم و بی طرف بوده اید.

 

 

 

 اگر در شرایطی هستید که باید از کار خود دفاع کنید، مثلاً اگر مرور متون بخشی از پایان نامه شما باشد، نگهداری متونی که حذف کرده اید و دلایل حذف، بسیار مفید خواهد بود.

 

 

 

همچنین به شما کمک می کند تا فکر خود را درباره هر مقاله جمع اوری کرده و شروع به پردازش آنچه می خواهید در مرور متون خود مطرح شود کنید

 

 

 

!تمرین بهینه

توصیه بهینه شده پیشنهادی:اگر شما نقل قول مستقیم را در نمودار خود وارد می کنید، حتما از علامت های نقل قول استفاده کنید تا بعداً این واژ ه ها را با واژ ه های خود اشتباه نکنید.


توصیه بهینه شده پیشنهادی: هرچه جزییات بیشتری از فرآيند ارزیابی انتقادی را یادداشت كنيد، راحت تر قابل تكرار خواهد بود. این امر به ویژه برای چکیده مقاله های بر گرفته شده از کنفرانس ها بسیار مهم است.